Internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Internkontroll

Som beboer har du selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslagets har ansvar for vedlikehold av bygninger og vedlikehold av felles rom og arealer.

Internkontrollen i borettslag, sameier og vel
– Å verne om liv, helse og materielle verdier
– Å skape et godt miljø for de som bor i området

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger – heretter kalt boligvirksomheter – planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Sagt på en litt annen måte: Internkontroll i boligvirksomheten betyr at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at så skjer.

For eksempel at felles-arealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, at boligvirksomheter som sysselsetter personer i for eksempel vaktmestertjeneste sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt, at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte.

Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er altså at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til en hver tid er trygge i sine nærområder.

Se brosjyren: «Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel«

En kontaktperson

Vi vet hvor slitsomt det er å måtte forholde seg til flere personer når en jobb skal fullføres. Alle våre kunder har sin egen kontaktperson hos oss som snakker flytende norsk eller engelsk etter ditt ønske, og det betyr mye for mange. Dette er din kontaktperson helt til jobben er fullført.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet, god service og godt håndverk har gitt oss et godt renommé i markedet. Som kunde av oss skal du føle deg viktig og ivaretatt. Du kan være trygg på at jobben blir utført skikkelig og til avtalt pris.

Kapasitet

Som en del av DBP Gruppen AS har vi et stort nettverk av arbeidere innen forskjellige fagfelt. Dette gjør at vi ved behov kan bistå våre kunder også med andre type arbeid de ønsker utført. Dette gjør at våre kunder slipper å forholde seg til flere leverandører.

Gunstige priser

Konkurransedyktig timepris eller fastpris, det er det du som bestemmer. Konseptet vårt er gjennomsiktig og kontrollerbart i den forstand at vi fører både timelister og materiallister med full oversikt over alt som er gått med til oppdraget.

Akkurat passe store

Vi er akkurat passe store til å yte topp service, kunnskapsrike nok til å si at alt er mulig, vi har ressurser og kunnskap til å utføre det arbeidet som skal utføres.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

 
 

Kontakt oss om du trenger et hyggelig tilbud – Kvalitet, gode referanser og god pris!
Ring oss på 400 90 547 eller benytt kontaktskjema over.

Noen av våre prosjekter

Hva sier våre kunder?